The Ojnare Forest

This forest is a symbol of a society in decay. With so many reasons not to mine limestone it was still approved. Limestone is used for concrete, the steel industry, attempting to cover up environmental crimes etc. Do we really need all that? Do we need more concrete for nuclear plants, steel for the weapon industry and reasons to continue to pollute lakes?

2 comments:

  1. Suck man blir så trött. Vart lite förvånad över att mainstream media de senaste dagarna har tagit upp fallet alls såg ytterligare en artikel på aftonbladet idag.
    Man får känslan av att man vill initiera en konflikt för att på så vis störa aktivisterna, då jag utan att ha varit där misstänker det är många där som inte normalt sett är ute och kör civil olydnad eller liknande hur som helst. Och på så vis kanske kan skrämma bort dem och skapa fri väg för dessa monster maskiner att ta sig frammåt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *